Jälgi meid Facebook'is!

Mauri Põliskodude küla külakoda

Oleme asunud renoveerima meie küla tulevast külakoda. 

Külakojana kasutatav hoone on vana talumaja, mida on purenud ajahammas ning mis vajab hädatarvilikke ehitustöid ning kohandamist kogukonnakeskuseks. Vajalik on rajada kanalisatsioon ja veevärk, maja soojustada, panna uus katus, renoveerida tugikonstruktsioon, taastada küttekolded, vahetada aknad energiasäästlikumate vastu, teostada siseviimistlus.

Kavandatav külakoda koos kogukonnaköögiga on väga oluline MTÜ omatulu teenimise protsessis. MTÜ tegeleb praegu eelkõige õlikanepist valmistatud toodete väärindamisega ning külakoja renoveerimine aitab meil suurendada tootmismahtusid ja ajakohastada tootmistingimusi. Lisaks loob renoveeritud külakoda võimaluse uute perede lisandudes laiendada ettevõtlust uutes suundades (nt villatöötlus, looduslikest materjalidest käsitöötooted, uute põllukultuuride kasvatamine ja väärindamine). Külakoja teine korrus loob võimaluse uute perede ajutiseks elamiseks, kuni nende endi kodud alles valmivad.

Külakoja korda tegemine annab külla kolivatele peredele võimaluse seal ööbida põliskodu rajamise jooksul. Hiljem on samades ruumides soovi korral võimalik tegeleda ettevõtlusega. Renoveeritud külakotta on planeeritud tunnustatud köök, käsitöö- ja koolitusruumid, mis võimaldavad pakkuda uusi tooteid ja teenuseid nii külaelanikele, külalistele kui ümberkaudsetele inimestele. Pakume täiendust Seto Külavüü marsruudile ja maale elama asumise kampaaniale, et tuua piirkonda uusi elanikke.