Jälgi meid Facebook'is!

Põliskodu

Isemajandavatest talupidamistest ehk põliskodudest moodustuv ökoloogilist elustiili järgiv põliskodude küla idee on alguse saanud Venemaalt, kus selliseid asumeid on tekkinud viimase 15 aastaga üle 600. Ühe leibkonna omandis on 1 - 2 hektari suurune maatükk, kus iga perekond kujundab aja jooksul välja isemajandava põliskodu. Oma maalapil rakendatakse territooriumi kujundamisel ja aiasaaduste kasvatamisel permakultuuri põhimõtteid. Selliselt moodustab iga majapidamine omaette isemajandava looduskoosluse. Põliskodu, nagu nimi juba viitab, on elukeskkond, mis on koduks paljudele põlvedele. See on kodu, mis seob esivanemad oma järeltulevate põlvedega ja loob aluse pereliini järjepidavusele. 

Küla iseloomustavad n.ö tavalisele ökokülale omased jooned, milleks on sotsiaalse, keskkonnasäästliku ja maailmavaatelise aspekti ühtesulatamine. Põliskodude küla on sellise eksisteerimise ja toimetamise ehedaks kehastuseks, pakkudes kogukonnaga liitujatele alternatiivset elustiilivalikut ning terviklikku lähenemist kogu oma elukorraldusele. Põliskodude küla pakub alternatiivi globaliseerumisele ja linnastumisele, andes ühtlasi kõigile külaelanikele vabaduse saada kogukonnas ära kuulatud. Ühises sotsiaalses ruumis tuleb leida parimad lahendused näiteks säästliku eluviisi viljelemiseks, rahumeelseks konfliktide lahendamiseks, töökohtade loomiseks, laste kasvatamiseks jne.

Tänu inimpõlvede järjepidavusele loob põliskodu erilise keskkonna noorte kasvamiseks ja kasvatamiseks. Kuna põliskodudest koosnevates külakogukondades elavad sarnase suhtumise ja maailmavaatega inimesed, siis toimib hästi n.ö ühiskondlik laste kasvatamine, kus terve kogukond annab oma panuse lapse arusaamade ja väärtuste kujunemisse.