Jälgi meid Facebook'is!

Eestimaa Põliskodud

Eestimaa Põliskodud on leht, mille alla on koondunud inimesed, kes väärtustavad loodust ja soovivad luua oma põliskodu harmoonias ümbritseva keskonnaga. Meie eesmärk on propageerida vastutustundliku elustiili, mis vähendaks inimtegevuse mõju keskkonnale ja soodustaks eluterve suhtumise kujunemist.