Jälgi meid Facebook'is!

MTÜ Mauri Põliskodud

MTÜ Mauri Põliskodud otseseks eesmärgiks on luua ja hallata isemajandav põliskodude küla. Kaudseks eesmärgiks on julgustada inimesi ühiselt tegutsema ning olema ettevõtlik. Soovime isikliku eeskuju kaudu näidata maaelu häid külgi ning pakkuda inimestele ühte võimalikku varianti linnast maale kolimiseks ja seal hakkama saamiseks.

Soovime luua isemajandava ja tervikliku elukeskkonna (nii endale maheda toidu kasvatamise, taastuvate võrguväliste energiaallikate kasutamise, elukestva õppe kui igapäevase kogukondliku inimestevahelise suhtluse tasandil). Põliskodude tervikliku ja tervisliku elukeskkonna ning ühtehoidva kogukonna loomise tulemusena suureneb ka tõenäosus, et külaelanike lapsed ja lapselapsed soovivad siia elama jääda ning põliskultuuri väärtusi edasi kanda.

Meie MTÜ liikmeteks on sarnase maailmavaatega inimesed, mis annab meile vaieldamatu eelise oma ühiste eesmärkide saavutamisel. Oleme energilised ja teotahtelised inimesed, kellel on motivatsioon ühise visiooni elluviimiseks. Pakume praktilist tegevuskava inimestele, kes soovivad rajada oma kodu maale.

Aastast 2013 alustasime õlikanepi Finola, marjade, õunte ja metsasaaduste  kasvatamise ja väärindamisega ning selle turustamisega erinevatel laatadel ning meie veebipoes.

Põliskodude küla alustala on jätkusuutlik kogukond, mis suudab ise ennast majandada permakultuuri viljelevate väikemajapidamiste (suurusega kuni 2 ha) koostööl saagi koristamisel, säilitamisel, väärindamisel ning ühisturustusel.

Üks olulisi eesmärke on saavutada küla energiasõltumatus läbi innovatiivsete lahenduste, kasutades nii taastuvenergiat kui ka energiatõhusaid ehitisi.