Jälgi meid Facebook'is!

Mauri Põliskodude küla

Tulevikunägemus

MTÜ Mauri Põliskodud otseseks eesmärgiks on isemajandavate majapidamistega põliskodude küla loomine ja haldamine, mille toimimispõhimõtted on võetud V. Megre raamatusarjast "Venemaa helisevad seedrid" . Kaudseks eesmärgiks on pakkuda läbi loodava küla eduloo alternatiivi maapiirkondade elavdamiseks elustiiliettevõtluse ja ühistegevuse kaudu. Soovime oma tegevusega luua positiivse kuvandi maaelust ning pakkuda inimestele ühte võimalikku varianti linnast maale kolimiseks ja seal hakkama saamiseks.

Küla arengustrateegia näeb ette isemajandava ja tervikliku elukeskkonna loomist nii endale maheda toidu kasvatamise, taastuvate võrguväliste energiaallikate kasutamise, elukestva õppe kui igapäevase kogukondliku inimestevahelise suhtluse tasandil. Põliskodude tervikliku ja tervisliku elukeskkonna ning ühtehoidva kogukonna loomise tulemusena suureneb tõenäosus, et külaelanike lapsed ja lapselapsed soovivad piirkonda elama jääda ning põliskultuuri väärtustades aktiivselt selle arengusse panustada.

Oma tegevusega loome üheskoos kogukonna, kus sotsiaalne ruum on muutunud varasemaga võrreldes mitmekesisemaks, mõjutades lisaks meie külale ka ümbritsevat piirkonda. Uute perede kolimine Maurile elavdab piirkonda, lisaks pakub elanikele ja külastajatele uusi tooteid ning teenuseid.

Haldus

Küla halduse eest vastutab MTÜ Mauri Põliskodud. Kogu infovahetus omavalitsuste ja riigiga toimub läbi MTÜ. Iga põliskodu krunt saab perekonna pärandusõigusega omandiks. Pärijate puudumisel või omaniku lahkumise korral on MTÜ-l eelisostu õigus. Iga uue külaelaniku vastuvõtu üle otsustavad kõik külaelanikud ühiselt. Külaelanike koosolekud toimuvad iganädalaselt. Üldkoosolekud, kus tehakse külaelu puudutavaid otsuseid, toimuvad iga kahe kuu järel. Üldkoosolekul otsustatakse põhimõtete üle, mis on aluseks MTÜ juhatuse toimimisel.

Maa

Küla maa-ala on 43 hektarit, kuhu on planeeritud kuni 15 põliskodu. Iga põliskodu ala on pere omandis. Ühe krundi suurus on 1 - 2 hektarit. Iga külaga liituja rahaliseks panuseks 15 000 eurot. Tasu saab maksta osade kaupa kuni 4 aasta jooksul.
Ülejäänud maa-ala on ühismaa, kus asub külakoda, külaplats, mets, veekogud, teed.

Inimesed

Hetkel on 10 peret oma põliskodu platsi leidnud ja toimetavad seal nii elava tara rajamise kui muude vajalike ettevalmistustega põliskodu loomiseks. Käima on lükatud ettevõtlus, mille eesmärgiks on raha kogumine, et finantseerida küla tegemisi.

Annetused Mauri Põliskodude külale

Meie eesmärk on tõsta au sisse maa kui peamine rikkuse ja heaolu allikas. Soovime läbi oma kogemuse näidata maa loomuliku ja efektiivsema kasutamise eeliseid tänapäeva keskkonnavaenuliku põllumajandusliku suurtootmise ees. Kui Sa soovid küla arengule rahalise panusega kaasa aidata, siis saad seda teha MTÜ Mauri Põliskodud a/a EE747700771001685177 (LHV).